Помощь школьнику

Ronouns it, one, that (those). Займенники it, one, that (those)

The Pronoun Сейчас 67 гостей онлайн

Pronouns it, one, that (those). Займенники it, one, that (those)

Займенник It означає неістоту і перекладається займенником 3-ї особи відповідного роду. I have read a book and found It very interesting. (Я читав книжку і знайшов її дуже ці­кавою. ) Займенник It замінює все попереднє висловлювання і перекладається займенником «це». The temperature is rising slowly. It means that… (Температура повільно піднімається.

Це означає, що...) Займенник It може бути формальним підметом у таких реченнях, які відповідають в укра­їнській мові безособовим або односкладовим реченням: It’s winter. (Зима.) It’s difficult to say… (Важко сказати...

). One може замінювати іменник, який вжива­ється раніше. У множині він має форму Ones. Пере­кладається тим іменником, який він замінює, або опускається. The method is a conventional One. (Цей метод є загальноприйнятим. ) Якщо після займенника One стоять­ озна­чаль­ний підрядний або означальний діє­при­кметниковий зворот, то One є замінником імен­ника. The latter method differs radically from the One mentioned above. (Останній метод значно відрізняється від того (методу), який згадувався раніше.

) Займенник That (those) замінює іменник, який стоїть раніше, і перекладається тим іменником, який він заміщає, або опускається: The most important task of a pupil is That of learning. (Найважливіше завдання учня — вчитися. )


Смотрите также:
Категории: Материалы по английскому

Комментарии: 0

Комментарии закрыты.