Одночлени й Багаточлени

Одночленом називається алгебраїчне вираження, у якому числа й букви зв'язані тільки двома діями - множенням і зведенням у натуральний ступінь. Наприклад, 5 ax 2 ; y 4 z 3 - одночлени Любою одночлен можна привести до стандартного виду, тобто представити виді добутку числового множника й ступенів різних змінних Числовий множник називають коефіцієнтом одночлена , а суму показників змінних - ступенем одночлена . Ступінь одночлена, що представляє собою число, уважається рівною нулю Одночлени, наведені до стандартного виду, називаються подібними , якщо вони мають однакову буквену частину. Подібні одночлени можна складати й віднімати, складаючи й віднімаючи їхні коефіцієнти. Додавання й вирахування подібних одночленів називають приведенням подібних членів Щоб помножити одночлен на одночлен, потрібно перемножити їхні коефіцієнти й ступені з однаковими підставами Наприклад, .

При зведенні одночлена в ступінь використовується властивість ступеня - ступінь добутку дорівнює добутку ступенів, наприклад: (2 x 2 y 5 ) 3 = 8 x 6 y 15.. Багаточлен - це сума одночленів. Якщо всі члени багаточлена записати в стандартному виді й привести подібні доданки, то вийде багаточлен стандартного виду. Усяке ціле вираження можна перетворити в багаточлен стандартного виду Ступенем багаточлена називається найбільша зі ступенів складових його одночленів Коренем багаточлена Р ( х) називають таке значення х 0, при якому значення багаточлена дорівнює нулю, тобто Р(х 0 ) = 0. Наприклад, Р( х) = 3х 2 - 2х - 5 - багаточлен стандартного виду, 2-й ступеня (квадратний тричлен), має два корені: , тому що Р( ) = 0 і Р(-1) = 0. Багаточлен, що втримується в дужках, перед якими коштує знак «+», можна записати без дужок, зберігши знаки, що коштують перед його членами. Напри мір, . Багаточлен, що втримується в дужках, перед яким коштує знак «-», можна записати без дужок, помінявши знак, що коштує перед кожним його членом, на протилежний

Ссылка на основную публикацию
2018