Князь Е. Н. Трубецькой і християнський платонізм

15.01.2009 Гаврюшин Н. К. Із платонізмом як таким на Русі ніколи досить близького знайомства не водили окремі згадування ім'я Платона і його зображень у рахунок, зрозуміло, іти не можуть. Єдине, чим розташовувала Древня Русь, - це сербський переклад ареопагитик з коментарями преподобного Максима Сповідника. Наприкінці XVIII століття платонізм становило область умоглядних дозвіль досить нечисленних представників масонства, що перебували в теоретичному градусі, а в духовних навчальних закладах у цей час панує вольфианская філософська традиція, і тільки Устав 1814 р. пропонує переорієнтуватися на Платона Значних наслідків ця адміністративна міра, ініціатором якої був святитель Філарет Дроздів , не мала. Професори духовних академій якщо вони почасти й піддавалися платонічним спокусам, то у формах досить непослідовних і нечітких. Хоча, скажемо, П. Д. Юркевич і В. Н. Коропів висловлювалися про Платона з великою симпатією, уважати їх саме християнськими платониками досить важко…

Однак при настільки слабких історичних передумовах в останній третині XIX століття на російському філософському обрії спалахує нова зірка християнського платонізму - Володимир Соловйов. Він зненацька актуалізує для християнської свідомості все суцвіття ідей і традицій, що перебувають у глибинному зв'язку із платонізмом: отут і теократія, і гностицизм, і эзотеризм, і метафізика, і незвичайна для православ'я богословська проблематика Соловйов буквально заворожує читаючу публіку, надихає рух символістів і в чималому ступені визначає творчі шукання близьких до нього поетів, письменників, художників; він стає прапором релігійно-філософського відродження, фактичним катехизатором і вчителем таких мислителів, як о. С. Н. Булгаков, о. П. А. Флоренский, А. Ф. Лосєв, надовго притягає до себе увага С. Н. і Е. Н.Трубецких, С. Л.Франка, Л. П. Карсавина, Н. О. Лосского й ін. У свою чергу, представники другого покоління християнського платонізму сприяли релігійному звертанню значної частини російської інтелігенції XX в. Але внаслідок такої експансії християнського платонізму сам по собі питання про співвідношення платоновской традиції і євангельського навчання втрачав усякий зміст, і багато хто слідом за о. Флоренским готові були погодитися, що Платон і є "справжній засновник" Московської духовної академії, а його метафізика і є щира християнська філософія: Згадуючи відразу послеральской революції 1917 р. світлі дні свого дитинства, князь Е. Н.Трубецькой писав: "тепер, у дні жаху перед невідомою далечінню, в епоху болісних сумнівів у Росії, це минуле, - крім подяки до дорогих отшедшим, - джерело віри в росіянку душу, святу, милу й люблячу" . Навченому життям філософові образи дитинства з'являються осяяними немеркнучим світлом Граду Божого й виявляють собою опору в лиховісній, божевільній політичній бурі: Чим же так чудові були ранні роки одного з найбільших російських мислителів? Князь Євгеній Миколайович Трубецькой народився 23 вересня 1863 р. у Москві, але головні його дитячі враження зв'язані у фамільною садибою Ахтирка, що в п'яти верстах від Хотьковского монастиря. У ній усього роком раніше з'явився на світло його брат Сергій Миколайович, з яким вони разом росли, училися, ділилися сумнівами й захопленнями.

В Ахтирці брати виразно відчули доброчинну близькість Лаври преподобного Сергия, любов і турботу близьких, теплом віри зігрітих серць Протоієрей Сергий Четвериков, довгі роки духовно окормлявший росіянку еміграцію, якось помітив, що дітям не стільки треба говорити про Бога, скільки дати відчути Бога. Саме це відчуття божественної присутності й було дано пережити й зберегти у своїй пам'яті братам Трубецьким Правда, юнацькі роки не обійшлися без духовних недуг. У Калузі, де їхній батько займав пост віце-губернатора, вони почали відвідувати гімназію й дуже швидко пройшли присвяти в "прогресивні ідеї" - позитивізм, матеріалізм і атеїзм, або, як виражався Е. Н., "проробили нігілізм". Однак незабаром читання "Історії нової філософії" Куно Фишера, творів Канта, Шеллинга й старших слов'янофілів привело їх, по спогадах Е. Н., назад "до тої самої духовної точки опори, котор ая так сильно відчувалася в нашім дитинстві, в Ахтирці, у Хотькове й у Лаврі" . У Московському університеті шляху братів трохи розійшлися. Сергій пішов в историко-філологічному факультету, а Євгеній обрав юриспруденцію По закінченні Університету Євгеній Миколайович протягом ряду років викладав у ярославському Демидовском Ліцеї.

Лекції доводилося читати один раз у тиждень, так що більшу частину часу Трубецькой проводив у Москві, із сім'єю. Женився він в 1889 р. на Вірі Олександрівні Щербатовой 186742, що зуміла тактовно й зовні непримітно створити чоловікові необхідні умови для творчої роботи. У них було троє дітей - Сергій 189049, Олександр 189268 і Софія 190082. З Ярославля Євгеній Миколайович перейшов у київський Університет св. Володимира. Тут він підготував докторську дисертацію 1897 і зайняв професорську кафедру. В 1906 р. Трубецькой став професором Московського університету по кафедрі енциклопедії й історії філософії вдачі.

У цьому ж році він виступив одним з ініціаторів створення партії "мирного відновлення", з якої надовго буде зв'язана його політична діяльність У суспільно-політичному житті Євгенія Миколайовича, мабуть, найбільше хвилювали дві теми. По-перше, боротьба за волю Церкви, її повну незалежність від державного апарата. Зразком церковно-суспільного служіння був для Трубецького великий печаловник землі росіянці святитель Пилип Колычев . По-друге, найважливішим завданням він уважав викриття бюрократичного самовладдя й застою, що загрожували державною катастрофою. Але цей критичний пафос ніколи не піднімався в нього до революційних інтонацій.

Один час він був членом Державної Ради, але в 1906 р. склав із себе це звання Юридичний факультет визначив першу й досить стійку лінію творчих інтересів Євгенія Миколайовича: починаючи зі своєї першої книги "Рабство в Древній Греції" Ярославль, 1886, він приділяє значну увагу філософії права і її історії, видає конспекти, літографовані посібники для студентів. Поряд з П. И. Новгородцевым і И. А. Ільїним кн. Е. Н. Трубецькой може з повною підставою бути названий серед видних представників російської школи цієї ввергнутої нині в забуття галузі знання Однак не з нею були зв'язані основні творчі інтереси Євгенія Миколайовича. Філософія права в остаточному підсумку виявилася для нього технічно-допоміжною дисципліною для рішення більше загальних, екзістенціально-значимих завдань.

Головним для нього було питання про сенс життя у світлі Новозавітного Одкровення. Наприкінці XIX в. цю тему майже одночасно й незалежно друг від друга піднімає цілий ряд російських мислителів - А. И. Введенский, В. И. Несмелов, В. В. Розанов, М. М. Тареев. Торкнувся її в передмові до "Виправдання добра" 1897 і Вл. Соловйов, один з найближчих друзів Е. Н. Трубецького.

Трохи пізніше тему осмислення життя розвивають В. Ф. Эрн, И. А. Ільїн, Н. А. Бердяєв, Р. В. Іванов-Разумник, З. Л. Франк. Але тільки в Е. Н.Трубецького цей мотив незмінно звучить майже у всіх його творах, досягаючи кульмінації в підсумковій книзі "Сенс життя" 1918 . Ця праця він готовив десятиліттями, здійснюючи найширшу програму попередніх вишукувань. У неї входили такі завдання, як вивчення поглядів на сенс життя дохристиянських філософів, церковних письменників і сучасних мислителів, не крім і рішучих критиків християнської ідеї, таких, наприклад, як Ф. Ницше.

Звернувшись до його творчості, Е. Н.Трубецькой зуміла побачити й наочно показати, що "вся ця філософія є заперечення сенсу життя й разом з тим безперервна тривога й борошно шукання, боротьба між розпачем у людині й потребою надії" . Йому вдалося знайти гранично ємну формулу діяльності німецького мислителя, у якій звучить її вирок і виправдання: "Відкинутої Бог: залишається центром його філософії, і в цьому полягає релігійність його шукання" . Але книга про Ницше для Трубецького - тільки екскурс в атмосферу пошуків сенсу життя. Набагато більший інтерес представляли для нього ті, кому цей зміст удалося знайти. Чуйний до проблеми виразності, естетики в самому широкому змісті - як "науки про вираження" і "загальної лінгвістики", користуючись визначенням Б. Кроче Трубецькой шукав найбільш значимих, рельєфних форм втілення життєвого ідеалу. Політичні концепції й соціальні утопії для нього як правознавця становили першорядний інтерес.

Адже узагальнене рішення питання про сенс життя припускає

Ссылка на основную публикацию
2018