Тема: “Инфологическое моделювання бази даних”

-11 Янв Скласти инфологическую модель бази даних БД, необхідної для надання інформації програмі розрахунку гранично-припустимих скидань ПДС стічних вод підприємств у прибережну зону морячи Ця програма робить розрахунок максимально-припустимих концентрацій забруднюючих речовин у випусках стічної води Підприємство, для якого виробляється розрахунок ПДС може мати кілька випусків. Кожний випуск характеризується своїми технічними параметрами, які враховуються в розрахунках. Кожний випуск має свій набір забруднюючих речовин. Для кожного випуску існує свій контрольний створ крапка на море, що відстоїть від місця випуску на 50-500 м, у якій виробляється вимір концентрацій забруднюючих речовин. Кілька випусків можуть мати той самий контрольний створ, але не навпаки. Розрахунок виробляється для кожного випуску окремо у два етапи.

Перший - це розрахунок для кожного забруднюючої речовини індивідуального ПДС без обліку інших речовин за спеціальною методикою*. Для цього розрахунку потрібні наступні дані: фонова концентрація речовини в контрольному створі, концентрація речовини в стічних водах випуску, діаметр випускного отвору, мінімальна швидкість морської течії в місці випуску, витрата стічних вод, кут витікання стоків щодо поверхні моря, відстань від випуску до поверхні моря, до берега й до найближчої границі водокористування тобто до контрольного створу, коефіцієнт неконсервативності КНК речовини, гранично припустима концентрація ПДК речовини в контрольному створі Другий етап - розрахунок ПДС для кожної речовини на основі індивідуального ПДС із урахуванням інших речовин, що перебувають в одній групі з однаковим фактором, що лімітує, шкідливості ЛФВ або в одній групі з однаковим класом небезпеки. Розподіл речовин по групах ЛФВ і класам небезпеки відбувається залежно від типу водокористування підприємства, для якого вважається ПДС. Проектована БД повинна містити інформацію із всіх підприємств, для яких вироблявся розрахунок ПДС. Значення фонових концентрацій, концентрацій у стоках і ПДК речовин повинні бути закріплені за датою Таким чином, програмі розрахунку ПДС потрібні наступні дані: Тип сутності Атрибути Тип зв'язку Типи сутностей Атрибути КНК Контрольныйствор, Речовина Коефіцієнт, Дата Обмеження Ключі Атрибут Тип сутності/зв'язку Види зв'язків Один-до-Одному Имееттипводопользования Один-До-Многим Имеетвыпуск Підприємство? Випуск Имеетконтрольныйствор Контрольныйствор? Випуск Багато Хто-До-Многим Концентрациястока Концентрацияфона Концентрацияпд КНК Обмеження по існуванню Имеетвыпуск Підприємство?

Випуск Pu

Ссылка на основную публикацию
2018