Стильова своєрідність реалізму у творчості А. С. Серафімовича в 1910-е роки

-7 Михайлова М. В. 1910-е роки стають для А. С. Серафімовича часом інтенсивної творчої роботи. Кінчено роман "Місто в степу", де в прямому соціальному зіткненні зображений мир праці й мир капіталу, показане ідейне розмежування в середовищі інтелігенції, розкрита внутрішня моральна перекрученість буржуазного порядку. Місто в степу став ідейно-композиційним центром, до якого стягалися всі нитки оповідання і який сам з місця, займаного в просторі, перетворювався в часовий орієнтир, і по ньому читач міг відраховувати "історичний час". У роботі над романом зміцніла психологічна майстерність Серафімовича, письменник став впевненіше в створенні складних характерів. Ще в роки першій росіянці революція Серафімович намагався відобразити велич повсталого народу, його згуртованість і бойовий дух були. І це було намальовано письменником емоційно, яскраво, помітно. У стильовому рішенні теми художником були використані експресивні засоби вираження - емоційна насиченість листа, трагічний пафос, узагальнений образ маси, даної як групове ціле, звукопись. В "Місті в степу" експресивно-ліричний струмінь стилю Серафімовича, що яскраво виявилася в добутках 1905-1907 р., виявилася підпорядкована могутнішому епічному потоку, що захопив безліч фігур, доль, ситуацій.

Для широкого полотна, що малює "ріст буржуазії одночасно з ростом робітничого класу" , знадобилися неквапливе, психологічно обґрунтоване оповідання, що поступово розгортається сюжет, прорисованность осіб і деталей. Соціальна тема, що завжди звучала в Серафімовича, тут одержала нове оригінальне втілення. Соціальний сенс життя, положення народу продовжують залишатися в центрі уваги художника й в 1910-е роки.

Але ракурс зображення міняється. На перший план виступають негативні сили і явища життя. Залишаючись художником демократичного політичного світогляду, Серафімович іде від експресивної ларативности свого стилю революційного років. Але не залучає його й епічно-спокійний тон. Він прагне до того, щоб позиція автора не тільки вичитувалася з конфлікту, теми, а вгадувалася в самій атмосфері оповідання, підказувалася символічними деталями, переплетеннями сюжетних і ліричних мотивів, виявлялася в взаємодії, переклику тим і образів.

Загальна ідея добутків розкривається в зчепленнях, зв'язках людей і предметів, пейзажному обрамленні. Авторський погляд усмоктує все різноманіття вражень буття. У переплетенні, боротьбі похмур, жорстоке й темне нерідко може й задавити, затушувати світле, чисте, сьогодення. Розповідаючи про "дріб'язковий крохоборческом животінні людей" , що підкорилися егоїстичному початку життя, надія яких на життя іншу, який вона повинна бути, виникає лише як "далек, тоненький, що ковтається простором і лісами голос" 4-413, письменник загострює увагу читача на цьому голосі, тільки-но-ледь пробивається крізь "велике: мовчання" 4-414, і доводить, що "люди не тільки взаємно борються, але й живуть у співдружності, але й намагаються відкрити один одному серце своє" 7-623. У цьому ми бачимо новий спосіб зображення, що свідчить про зростаючі стильові можливості реалістичного мистецтва Новаторство образної системи Серафімовича в 1910-е роки проявляється навіть у циклах його нарисів "По рідних степах" 1912, "Скитания" 1913 "Із сином у горах" 1917. Нарис по своїй жанровій природі - самий "невиграшний" матеріал для доказу яких-небудь художніх досягнень, і в той же час він виявляється більше предста - вительным, чим будь-який інший жанр, коли необхідно простежити, наскільки всеосяжними були творчі пошуки письменника, як ішло збагачення його художнього методу.

Основа нарисів Серафімовича автобіографічна. У літні місяці 1912- 1913 р. він подорожував на мотоциклі по степах Дону й Кавказу. Ця подорож пролягала майже по тимі ж самим місцям, які відвідав Чехов наприкінці 80-х років у період формування задуму "Степу". У якімсь ступені подібність пейзажних реалій, можливо, і породило певну близькість сприйняття обома художниками "степового життя". "Розміщення сил" на художнім полотні, що пропонує нам Серафімович, як би сходить до чеховського розуміння "степового життя", але в той же час відбиває й все новаторство миропони

Ссылка на основную публикацию
2018