Срочно нужно сочинение на тему Мемлекеттік тіл с переводом. Заранее благодарю

?аза? тілі- ?аза? халкыны? ана тілі. ?азіргі ?аза? тілі ?

ркендеген м?дениеттін тілі, ?ылыми тіл, публицистика, ресми іс ка?аздарыны? тілі болып, стиль жа?ынан жан- жакты сараланады. ?азіргі ? аза? тілі- с?здік жа?ынан мейлінше байы?ан, граммати?

алы? ??рлысы барынша дамы?ан, оралыды тіл. Жер шарыны? бірсыпара жерінде к?птеген казактар т?рады.

Бас?а шетелдерде т?ратын казактар да ?з тілін, ана тілім деп есептейді. ?аза?стан Республикасыны? конституциясында «? аза? тілі- ?.Р мемлекеттік тілі» деп жазыл?

ан. Тіл туралы ал?аш?ы за?ы 1989 жылы 22 ?ырк?йекте кабылданды. ...Текст легкий, перевод должен быть понятен! ну если не поймешь, то пиши.. я тебе напишу перевод

Ссылка на основную публикацию
2018