Створення алфавітів для безписемних народів

-4 24.10.2014 Волошина О. А. У нашій країні після перемоги Жовтневої революції перед лінгвістами була поставлена важливе й складне завдання: розробити теорію по створенню алфавітів для безписемних народів СРСР і втілити цю теорію на практиці. Це був безприкладний подвиг у культурному язиковому будівництві. Досить нагадати, що число мов, що одержали писемність у результаті цієї діяльності, перевищує число писемностей, створених, наприклад, у Європі за весь попередній час. У той час переважну більшість населень республік колишнього Радянського Союзу володіли тільки рідною мовою, причому лише в усній формі. Щоб у найкоротший час прилучити велика кількість людей до світових досягнень науки й культури, дати людям утворення, необхідно було створити системи писемності для рідних мов колишніх народів СРСР. Революція застала системи листа народів Росії на самих різних щаблях розвитку. Деякі народи Росії - росіяни, українці, грузини, вірмени й ін. - мали розвиненим і відповідним їхнім мовам системи листа.

Інші народи - татари, казахи, киргизи, узбеки, туркмени, таджики, азербайджанці й деякі інші - хоча мали писемність, але вона була побудована на основі арабської системи листа, що відбиває особливості семітських мов, і погано підходила для мов тюркської групи. Для деяких малих народів Росії, наприклад, для якутів і чувашів, ще до революції були створені алфавіти на російській основі. Біля півсотні народностей Росії, зокрема майже всі народи Півночі, зовсім не мали писемності Відповідно до поставленого завдання, створювалися системи листа для всіх народів СРСР, причому не тільки для народів зовсім що не мала писемності до революції, але й для народів, що раніше одержала системи листа, побудовані на основі латинської, арабської або єврейської писемності Робота над створенням алфавітів для безписемних народів СРСР ускладнювалася тим, що переважна більшість мов Кавказу, Півночі Далекого Сходу, Сибіру не були вивчені й описані мовознавцями. Доводилося вивчати й описувати мова, досліджувати існуючі діалекти й визначати базу для створення письмової мови. В основу робіт зі створення нових алфавітів були покладені наступні принципи: максимальний облік своєрідного звукового складу національної мови при дотриманні необхідної єдності алфавітів народів СРСР, наближення листа до живої літературної мови, позначення особливих звуків національних мов, як правило, шляхом створення додаткових букв Крім рішення перерахованих завдань, мовознавцям необхідно було вибрати графічну основу нових писемностей.

Відомо, що найбільш доконаним графічним системам ставляться слов'янська (кирилиця) і латинська системи листа. Первісна більшість нових алфавітів будувалося не на росіянці, а на латинській основі. Однак латинський алфавіт бідніше російського по звуковому складі. Класичний латинський алфавіт був доповнений 200 спеціальними значками, які відбивали на листі специфічні звуки кавказьких і алтайських мов. Наприклад, латиський і литовський алфавіти, побудовані на основі латинського алфавіту, мають 22 основні букви й 11 додаткових.

Крім того, використання латинської основи створювало розрив між новими алфавітами й алфавітами найбільших народів СРСР. Оскільки російська мова ставала мовою міжнаціонального спілкування величезної держави, кожний учень вивчав дві мови: російський мова (при цьому він опановував кирилицею) і своєї рідна мова (зрозуміло, що використання рідною мовою тої ж графіки полегшувалася б працю учнів). Не слід забувати, що використання латинської графіки суперечило також сформованій дореволюційній практиці розробки нових алфавітів на російській основі (наприклад, якутський і чуваський алфавіти). положення, ЩоСтворилося, було змінено із середини 30-х років. В 36 р. був висунутий план перекладу писемності народів СРСР на російський алфавіт. У ці роки алфавіти всіх народів СРСР (крім латиськ, литовської, естонської й вірменську й грузинської) були переведені на російську основу. Залежно від своєрідності звукового складу мови кількість особливих букв у кожній мові коливається від одне й-двох до восьми-десяти. Одночасно зі створенням алфавітів розроблялися правила орфографії младописьменных мов. Орфографія не базувалася ще на чітких, наукових правилах (як у мов з багатою письмовою традицією), тому існувало кілька варіантів написання того самого слова Розглянемо деякі історії створення алфавітів для безписемних народів колишнього СССР.

Кавказ Кавказ відомий як найбільш багатомовний район миру. На порівняно невеликій території Кавказу налічується більше 60 різних мов: іберійсько-кавказькі, слов'янські, тюркські, іранські й ін. В 1862 р. П. К.Услар, говорячи про кількість кавказьких мов, повторив висловлення Массуди, відомого арабського мандрівника, що жив в 9 столітті: "Тепер пройшло 900 років після набожного вигуку Массуди, і якби нас запитали, скільки різних мов на Кавказі, то ми б відповіли: "Єдині бог перечтет різномовні народи, що живуть у горах Кабох (тобто Кавказьких). Гора Кабох - гора мов". Зараз на Кавказі функціонують ті ж мови, що й до революції: жоден мова, навіть самих маленьких народностей, жоден діалект не зник (напр., гинухский у Дагестані, бацбийский у Грузії, хиналугский в Азербайджані). Найбільше поширення на Кавказі одержали такі старописьменные мови, як російський, вірменський, грузинський і азербайджанський.

Наприклад, вірменський лист був створений Месропом Маштоцем ок. 406 року у зв'язку із прийняттям вірменами християнства й необхідністю створення богослужбової літератури вірменською мовою. Багату літературну традицію має грузинську мову, що з 5 століття користується своєрідною писемністю. Цю древню систему листа запозичили деякі сусіди: свани й заны. Для безписемних народів Кавказу ще в дореволюційний час уживали спроби створити різноманітні алфавіти на основі грузинській, арабської, росіянці й латинської графічних систем.

Однак більшість кавказьких мов не мали писемності: аварский, даргинский, лакский, лезгинський, табасаранский, абхазький, абазинский, адигейський, кабардино-черкеський, інгуський і чеченський і деякі інші. У результаті активного язикового будівництва були розроблені нові алфавіти для 18 мов Кавказу. Деякі спроби створення алфавітів були вдалими, деякі - тільки створювали складності й заплутували без того непросте питання. Цікава історія абхазької писемності. Абхазька мова - мова з дуже багатим звуковим складом, що представляє чималі труднощі при створенні системи листа, тому що необхідно вирішити, які звуки потрібно відбивати на листі спеціальними буквами, а які - немає. В 1862 р. талановитий дослідник кавказьких мов П. К.Услар уперше помітив, що в кожній мові, при всьому гаданому звуковому різноманітті, завжди існує невелике, строго обмежене число таких звуків, які служать для розрізнення слів цієї мови.

От ці-те звуки й повинні бути відбиті спеціальними графічними значками (буквами). Керуючись цими принципами, Услар створив абхазький алфавіт на основі російської графіки з додаванням декількох латинських і грузинських буквених знаків Однак в 1926 році абхазька мова була обрана для лінгвістичного експерименту. Академік Н. Я.Марр вирішив створити абхазький аналітичний алфавіт - прообраз майбутнього єдиного всесвітнього алфавіту - першого кроку до світової мови. Абхазька мова через своєрідну фонетику (велика кількість особливих звуків) був зручним матеріалом для розробки універсальної фонетичної транскрипції. Але Марр не бачив різниці між науковою транскрипцією й практичним алфавітом.

У результаті аналітичний алфавіт абхазької мови, запропонований ром, містив величезну кількість букв, що запам'ятовуються важко, які відбивали дрібні відтінки звуків. Як писав один з учасників язикового будівництва, «алфавіт випробовувався протягом трьох років і в результаті від нього довелося відмовитися, тому що засвоїти й удержати в пам'яті 62 знака, до того ж надзвичайно важко изобразимых, не могли б не тільки учні, але, мабуть, і самі учащие». Створення нового алфавіту для абхазької мови пов'язане з ім'ям Н. Ф.Яковлева - видатного лінгвіста-теоретика й дослідника конкретних кавказьких мов. Його знаменита стаття «Математична формула побудови алфавіту (досвід практичного додатка лінгвістичної теорії)» їм

Ссылка на основную публикацию
2018