My School 1 (моя школа)

Усна тема по англійській мові з перекладом: My School My School 1 I have just finished school number... My school is (not) very new and modem and (but) it is very conformable and all the pupils like it very much, it is really home for everyone, who studies there. It has three (four, five, two) floors. The classrooms are light and high.

There are classrooms for practically all the subjects - English, History, Physics, Mathematics, Chemistry, Geography, Literature, etc. There is a computer class in our school, - where pupils study computing, one of the most important subjects nowadays. There is a school hall in our school, too. Meetings, conferences, concerts and all the celebrations take place there. Our school has a gymnasium and a sportsground. Many pupils are fond of sport and they have a good opportunity to go in for different sports there. I am very thankful to my school.

When I was only seven years old, I entered it to get some knowledge and I know many things now thanks to my school and my teachers. The teachers in my school are very kind and clever, they give all their knowledge and all their love to the pupils. There is a good tradition in our school. Every year the school leavers come here to meet their teachers and classmates. Such meetings are very touching and interesting. I'll never forget my school, my favourite teachers and my classmates.

It is my childhood and it is the happiest period in one's life, to my mind. My first friends, my first love and my first achievements and disappointments are all connected with my school life. Переклад тексту: My School 1 Я тільки що закінчив шкільне число...

Моя школа не дуже нова й модем і (але) це є дуже відповідним і всіма учнями як це дуже, удома для кожного, учиться там. Це має три (чотири, п'ять, два) поверхи. Класні кімнати легкі й високі. Є класні кімнати для фактично всіх предметів - англійська мова, Історія, Фізика, Математика, Хімія, Географія, Література, і т.д. Є комп'ютерний клас у нашій школі, - де обчислення дослідження учнів, один з найважливіших предметів у цей час. Є шкільний зал у нашій школі, також. Зустрічі, конференції, концерти й всі святкування мають місце там. Наша школа має гімназію й спортивну площадку.

Багато учнів люблять спорт, і вони мають гарну можливість зайнятися різними спортивними змаганнями там. Я дуже вдячний моїй школі. Коли мені було тільки сім років, я ввійшов у це, щоб одержати небагато знання, і я знаю багато речей тепер завдяки моїй школі й моїм викладачам. Викладачі в моїй школі дуже люб'язні й розумні, вони дають все їхнє знання й всю їхню любов учням. У нашій школі є гарна традиція. Щороку школа leavers приїжджає сюди, щоб зустріти їхніх викладачів і однокласників. Такі зустрічі дуже зворушливі й цікаві.

Я ніколи не буду забувати мою школу, моїх улюблених викладачів і моїх однокласників. Це - моє дитинство, і це - самий щасливий період у житті, до моєї думки. Мої перші друзі, моя перша любов і мої перші досягнення й розчарування все пов'язані з моїм шкільним життям.

Ссылка на основную публикацию
2018