Короткий опис російського класицизму

-28 Зіграв тут свою роль також і перебільшений часом інтерес до категорій частки «специфічного» характеру за рахунок аналізу общеэстетических категорій. Але, як попереджав у свій час Максим Горький, «хто береться за приватні питання без попереднього рішення загальних, той неминуче буде на кожному кроці несвідомо для себе «натикатися» на ці загальні питання». Тому представляється доцільним з'ясувати попередньо, чи є класицизм художнім методом або літературним напрямком; простежити хоча б коротко історію його зародження й розвитку в закордонних літературах, дати його загальну характеристику й потім виявити своєрідність російського класицизму Класицизм як творчий метод виявився явищем загальноєвропейського масштабу. Але хронологічні границі, а також специфіка й ступінь художнього розвитку класицизму в різних країнах виявилися неоднаковими.

Це цілком закономірно: у національних літературах яскраво відбилися їхні зв'язки з конкретно-історичними обставинами розвитку того або іншого народу, його традиції, потреби, звичаї Найбільшої завершенности класицизм досяг у Франції в другій половині XVII в., хоча не Франція виявилася зачинателькою «теоретичних» основ і творчої «практики» класицизму Зараз уже неправомірно було б затверджувати теза про безроздільне панування класицизму в російській літературі позаминулого сторіччя: роль класицизму як провідного літературного напрямку падає приблизно на період 70-х років XVIII в. Правда, варто врахувати, що, по-перше, навіть у цей час не всі явища літературного процесу протікали в рамках класицизму; по-друге, классицистические добутки продовжували з'являтися й у наступні десятиліття XVIII в., а найбільш повна характеристика естетики класицизму була дана на початку XIX в. До цьому варто додати поетики єзуїтів-якова Понтана Шпанмюллера, Доната й ін., стремившихся частково реформувати єзуїтський театр, наблизивши його до нових эстетическим вимогам що необхідно було для пропагандистських цілей католицизму. Становлення канонів класицизму проходило в гострій полеміці із супротивниками нормативної естетики. Супротивниками теоретиків найчастіше виявлялися практики-драматурги, наприклад, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, що осміяла, зокрема, вимогу єдності часу «Що ж стосується ваших 24 годин, те що може бути безглуздіше, щоб любов, почавшись із середини дня, кінчалася б до вечора весіллям! ». Але все-таки до середини XVII в. у першу чергу у Франції класицизм стає пануючим літературним напрямком, а його маніфест - «Поетичне мистецтво» Буало виявляється підсумковим добутком, що обоится як досвід попередників-теоретиків, так і творчий досвід його сучасників-письменників Якщо розуміти художній метод як історично обумовлений спосіб творчого освоєння й переробки эстетических відносин дійсності в художні образи зі своїми принципами відбору, узагальнення й оцінки життєвих фактів і явищ, зі своїм розумінням взаємини змісту й форми, зі своїм твердженням історично-конкретного эстетического ідеалу, то класицизм, як буде показано надалі, відповідає цим вимогам Незважаючи на успіхи нашого літературознавства у вивченні російського класицизму, тут ще є чимало спірних питань.

Так, наприклад, деякі дослідники, затверджуючи наявність у російській літературі останньої чверті XVIII в. «просвітительського» Г. М. Макагоненко, «просвітнього» Н. Л. Степанов або «дидактичного» У. Р. Фохт реалізму, відносять до нього творчість молодого Крилова й Радищева, а також твору Фонвізіна й Державіна. В остаточному підсумку була взята під сумнів навіть доцільність уживання терміна «російський класицизм XVIII століття». Виникла насущна потреба дати цим явищам певну оцінку, зіставивши їх з характерними сторонами недавнього минулого, і виступити на захист петровских завоювань. З подібним відношенням до завдань художньої літератури ми зустрінемося в 20 - початку 30-х років тільки в сатирах Кантемира й у деяких добутках молодого Тредиаковского. Але саме такий характер буде носити література наступного періоду - література російського класицизму За справедливим твердженням багатьох дослідників, епоха класицизму - прямий спадкоємець епохи Відродження.

Тому не випадково, що перші досвіди класицизму, що зароджується, минулого пов'язані з «колискою Відродження» - Італією. Не випадково й те, що ці досвіди були здійснені в області драми: однієї з первісних завдань напрямку, що виникало, була боротьба із середньовічною схоластичною драматургією. Напередодні класицизму коштує трагедія італійця Триссино «Софонизба» 1515.

Написана в наслідування античним трагікам Софоклу, Еврипиду, вона вигідно відрізнялася від середньовічних духовних подань типу міраклів і мораліте стрункістю й логічністю розвитку сюжету, намітивши разом з тим ряд інших особливостей, що стали згодом характерними для классицистической драматургії,- раціоналістичність і абстрактність діючих осіб, навмисна бідність дії на сцені, великі монологи й діалоги персонажів. Твердженню эстетических нормативів, тенденції до посилення строгої регламентації добутків класицизму не в меншій мері сприяли й численні трактати «Поетики» з питань літератури італійських теоретиків XV-XVI вв. Види, Триссино, Муцио, Ментурно. Великий вплив на формування класицизму в європейських літературах зробила видана в 1561 р. у Ліоні «Поетика» Юлія Цезаря Скалигера, італійця по походженню. Її вплив позначився й на творчості Кор-Неля, Расина й на трактаті Буало. З поэтик, що з'явилися в інших країнах, слід зазначити «Поетику» англійця Ф. Сіднея 1595, також багато в чому предвосхитившую «Поетичне мистецтво» Буало Традиційна точка зору дореволюційного літературознавства на російську літературу XVIII в. як на літературу классицистическую так до того ж наслідувальну піддана рядом радянських дослідників досить аргументованій критиці.

Введення в наш час у науково-дослідний зворот рукописної літератури в тому числі добутків демократичних «низів». Уважне вивчення творчості «третьесословных» письменників, значну кількість публікацій художньої спадщини, що відрізняються високим текстологічним і коментаторським рівнем, - все це розширило, поглибило й тим самим змінило в певній мері наше подання про характер російського історико-літературного процесу в XVIII в. Істотні перетворення в економічному, політичному й культурному житті, що происшли в Росії наприкінці XVII - і особливо в перші десятиліття XVIII в., пов'язані із грандіозним історичним процесом утворення російських націй, поставили перед вітчизняною суспільною думкою - і тим самим перед художньою літературою - ряд невідкладних завдань. Потрібно було усвідомити зміни, що происшли, і, осмисливши, відобразити навколишню дійсність. Література вже не могла обмежитися тільки простим відтворенням очевидних нехай нових явищ російського життя, як це було, наприклад, у повістях петровского часу Відсутність бажаної єдності серед сучасних дослідників у розкритті ідейно-художніх особливостей російського класицизму є результатом швидше за все недостатньої розробленості таких эстетических і літературознавчих понять, як художній метод, літературний напрямок і їхній взаємозв'язок. Ускладнюють становище питання й спроби в ряді випадків прямолінійної підміни явищ художньої творчості факторами ідеології

Ссылка на основную публикацию
2018