Латинська мова не була мертвою мовою, і латинська література не була мертвою літературою

-15 У результаті цього з'являється велика новолатинська так звана гуманістична література, кращі представники якої досягали великої досконалості в наслідуванні античним зразкам, як прозаїчним головним чином, мовленням і листам Цицерона, так і віршованим. Своїми особливими історичними шляхами розвивається латинська народна розмовна мова, що витиснув місцеві народні мови в багатьох з областей, включених до складу Римської імперії в результаті її військової експансії: в I-II вв. н.е. державні кордони Рима охоплюють величезну територію, що пролягає широкою смугою в Європі, Азії й Африці навколо Середземного моря. Мова цей - так звана вульгарна латинь - почасти відома нам з тих літературних творів, у яких свідомо відтворюються характерні риси живого мовлення Плавт, Петроний, а з іншого боку -з тих язикових пам'ятників, літературних і внелитературных, де ці особливості зберігаються в силу самих умов створення тексту Особливе значення в пізнішій історії латинської літературної мови має епоха Відродження XIV-XVI вв, коли занепадає авторитарно - теократична ідеологія, породжена феодальною структурою середньовічного суспільства. Зародження капіталістичних суспільних відносин приводить до скасування особистої залежності людини й відкриває шлях до розвитку нової ідеології: її визначальним моментом є визнання самостійної цінності людської особистості. Передові діячі цієї епохи, знаходячи в античності найбільш повне вираження своїх культурних ідеалів, намагалися й у своїй літературній творчості відтворювати як можна суворіше й точніше язикові й стильові форми літератури древнього Рима переважно класичного періоду Цілком зрозуміло тому, що тут позиції латинської мови виявилися набагато більше стійкими, і він зберігав своє значення й тоді, коли національні мови Європи, запозичаючи латинську й латино-грецьку термінологію, стали цілком ефективними знаряддями наукової творчості.

Епохою гармонійного симбіозу латинської мови як міжнародної й національної мов як його рівноцінних і рівноправних спадкоємців у межах наукової праці в кожній окремій країні був XVIII століття Епоха Відродження, установивши строгу класичну норму для латинської мови, істотно обмежила можливості вільного розвитку новолатинської художньої літератури й тим самим створила додатковий стимул для розвитку літератур на національних мовах. Тому що цим безмірно розширювалися можливості відбиття в художній літературі самобутніх рис кожного народу, то поступовий і неухильний відступ латинської мови перед національними в цій області було цілком позитивним моментом культурного розвитку. Але інакше обстоит справа в науковій області.

Наука по самій, своїй природі інтернаціональна, і для неї наявність, поряд з національними мовами, єдиної мови, що служить цілям міжнародного спілкування, є могутнім доброчинним фактором Такі, напр. , добутку спеціальної літератури й напису приватного характеру. Жива латинська мова зберігає основні характерні риси свого ладу приблизно до V в. н.е., тобто до того часу, коли Західна римська імперія перестала існувати як самостійне політичне ціле.

Із цього часу мова виявляється вже якісно іншим, так що доводиться говорити не про єдину мову римлян-латинській мові, а про різні романські мови, що виникають на його основі. Сюди ставляться сучасні мови: італійський, іспанський, португальський, каталанский, провансальський, французький, румунський, молдавський і ін. Основною рисою, що відрізняє романські мови від латинського, є те, що граматичні значення, які по - латині виражаються формами змінюваних слів, у романських мовах часто передаються особливими словами. Виходячи із цього розходження, латинська мова можна віднести до мов так званого синтетичного ладу, а романські мови до мов аналітичного будуючи Наприклад, латинському вираженню cenatus venit він прийшов, пообідавши відповідає французьке il est venu apres avoir dine, де із шести слів тільки два є носіями основних значень відповідних латинських слів, а інші чотири виражають лише те, що повністю виражено формами тих же латинських слів. Як ні глибоко це структурне розходження, у багатьох випадках романські мови донесли до нашого часу такі древнелатинские риси, які спостерігаються в близькому до розмовного мовлення мові Плавта, але були відкинуті літературною нормою класичного періоду. Порівняльне вивчення романських мов і зіставлення їх з латинською літературною мовою дозволяє в такий спосіб доповнити ті дані, які можуть бути витягнуті безпосередньо зі збережених писемних пам'яток «вульгарної» латині

Ссылка на основную публикацию
2018